top of page

Klachtenregeling

Refurbabyfoons.nl hanteer bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten:

Gezien het belang van de veiligheid van onze kinderen, mag een niet goed functioneren apparaat niet leiden tot minder controle en zicht op het kind.
Met deze webshop wil ik graag aantonen dat tweedehands nog prima producten zijn voor een tweede of derde leven.
Zelfs als er soms rotte appels tussen zitten.

De overige uitgangspunten:

  • Klachten worden schriftelijk geuit (voorkeur per mail) bij Justin Bodzinga van Refurbabyfoons.nl. De klacht kan maximaal 20 werkdagen na levering van de bestelling worden ingediend. Na deze periode verloopt de 1 maand garantie van Refurbabyfoons.nl

  • Ik handel een klacht in eerste instantie zelf af met de klager.

  • Afhandeling van de klacht wordt schriftelijk (Mail/ Whatsapp) gedaan door mij.

  • De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren, waarbij de intentie om gezamenlijk tot een oplossing te komen voorop staat. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan:

  • Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager.

  • De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten .

  • De klager en mij de mogelijkheid geven om informatie op te vragen bij derden.

  • Het afhandelen van de klacht binnen een redelijke termijn van maximaal 20 werkdagen.

  • Refurbayfoons.nl voorziet zich het recht om de klacht op te lossen door een vervangend, vergelijkbaar, apparaat aan de klager te voorzien, na het retour verkrijgen van het betreffende product.

  • Het afhandelen van de klacht met in achtneming van het recht op privacy. De afronding van een klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling door mij aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de behandeling van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost wordt aangegeven op welke wijze dat is gedaan.

bottom of page